Můj příběh

Po vystudování agronomické fakulty jsem deset let pracoval na vlastní konvenční farmě. Hospodařil jsem ve špatných půdních podmínkách a proto jsem hledal cestu jiného přístupu k pěstování zemědělských plodin. První pozemek jsem zařadil do ekologického zemědělství již v roce 1997. Farma díky divoké privatizaci mlékáren skončila v konkurzu a já dalších deset let pracoval jako odpovědný vedoucí na ekofarmě s chovem masného skotu a produkcí obilovin. Zde jsem několik let zkoušel pěstovat různé netradiční plodiny a zeleninu.

V roce 2012 jsem si pronajal objekt bývalého zahradnictví se skleníkem a čtyřmi foliovníky a začal pěstovat biozeleninu. Říkal jsem si: "bedýnky dělat nebudu, na to nemám čas". Brzy jsem zjistil, že pokud budu čekat, kdo přijede k nám do Černíkovic pro zeleninu, tak budu čekat marně. Začal jsem dělat bedýnky. Do bedýnek je potřeba široký sortiment nejenom zeleniny, ale zákazníci očekávají i ovoce a tak se ze mne stal i obchodník.

V současné době spolupracuji s řadou kolegů biozelinářů v Čechách jako je Jitka Píchová, Adámkovi, Ondrou Kučerou a dalšími. V zimních měsících vozíme zeleninu a ovoce převážně z jižní Itálie, ale i z Německa, Rakouska nebo Nizozemí.

Naši zeleninu také zavařujeme a konzervujeme. Naše "Černíkovické beraní rohy" získali cenu " Biopotravina roku", naše "Černikovické okurky" získali cenu "Biopotravina roku v kategorii rostlinných produktů.

S mými kolegy se snažíme pro Vás dělat pestré bedýnky a nabízet širokou paletu kvalitní biozeleniny a bioovoce.